Kanjers in aktie in Noordeloos

24 april jl. deden vele scholen mee aan de Koningsspelen. In samenwerking met School met de bijbel in Noordeloos mochten we deze feestelijke dag invulling geven met een MiniRoparun ! Een prachtige mogelijkheid waar we zeer dankbaar voor zijn.

In de weken voorafgaand werden de leerlingen op school geinformeerd over het doel van de Roparun en kregen ze tevens een sponsor formulier mee.

Met veel enthousiasme hebben de kinderen dorpsgenoten, familie en vrienden benaderd om te sponsoren.

IMG_2687Zeer gemotiveerd gingen de ca. 175 schoolkinderen dan ook naar school op 24 april. Na het verzamelen in de klas werd er om 09.00 gezongen op het schoolplein. Uiteraard deden de teamleden van Team Goudriaan ook netjes mee.

Om 09.30 gingen de groepen 1 t/m 4 richting de start. Wat zijn wij toch blij met een Hoofdsponsor als Prom’es want zo’n mega startboog maakt het helemaal af !

Na een korte warming-up gingen de kinderen fanatiek, en onder aanmoediging van de groepen 5 t/m 8 van start en in de half uur die volgde werden dan ook veel meters gemaakt en stempels bemachtigd.

Miniroparun1

IMG_2688

miniroparun2

Na een korte pauze was het de beurt aan de groepen 5 t/m 8 en ook deze groep ging zee voortvarend van start. Niets hield de kids tegen om zoveel mogelijk ronden te lopen. Er werd zelfs een rondje op krukken afgelegd !

miniroparun6

miniroparun5

Na afloop ontvingen alle kanjers wat lekkers en een welverdiend vaantje ter herinnering.

IMG_2661

Voor Team Goudriaan was het weer een fantastische dag. Wij halen onze inspiratie en motivatie soms uit treurige omstandigheden maar gelukkig ook uit fantastische akties die we mogen doen zoals deze. Het enthousiasme van de leerlingen en leerkrachten doet ons veel. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor deze aktie en hopen dat jullie net zo’n leuke dag hebben gehad.

miniroparun7

Net als iedereen van School met de bijbel wachten we in spanning af naar het resultaat, maar jullie zijn hoe dan ook kanjers. Bedankt !

Onze dank gaat verder uit naar Prom’es en de extra vrijwilligers die aanwezig waren.

Samen sterk !

You may also like